masing-masing перед существительными и глаголами (каждый из…)

Урок

Текст 2

Anggota tubuh manusia

Tubuh manusia terdiri dari kepala, badan, tangan dan kaki. Setiap orang mempunyai tangan kanan dan tangan kiri dan juga dua kaki.

Подписка на masing-masing перед существительными и глаголами (каждый из…)